تاريخ : جمعه نهم آبان ۱۳۹۳ | 18:15 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور ۱۳۹۳ | 1:8 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

تست های معادلات

(معادله گویا – گنگ – درجه دو – دومجذوری- معادله ی شامل جزء صحیح و قدر مطلق )

مختص دانش آموزان چهارم تجربی ، سوم ریاضی و داوطلبین کنکور

کنکور سراسری – آزاد – آزمون های سنجش – قلم چی و گزینه دوبهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 نسخه 3

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 نسخه 2

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 نسخه 1

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد ۱۳۹۳ | 16:13 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : شنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۲ | 20:21 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

           دایره مثلثاتی 

       اثری از علی رحیمی

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ | 21:7 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ | 1:16 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

دی 92 -غیرانتفاعی امام هادی (ع)

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ | 13:24 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

       ویژگی های توان

       اثری از محمد عبادیان

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ | 22:21 | نویسنده : نادر بلال زاده
 

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

               کلیپ آموزشی :

         اتحادها 

       اثری از محمد عبادیان

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

 تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 13:22 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

            گویا کردن مخرج رادیکال ها   

       اثری از علی رحیمی

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 13:7 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

             پاورپوینت آموزش اتحاد ها : 

     اثری از فردین آسیابی

   دانش آموز سال اول

دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۲ | 12:46 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپی آموزشی     

        ویژگی های توان   

     اثری از علی رحیمی

   دانش آموز سال اول

دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 12:50 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ | 21:7 | نویسنده : نادر بلال زاده

تست های دنباله تقریبات اعشاری-دنباله حسابی و هندسی

(مختص دانش آموزان رشته ی تجربی و ریاضی و داوطلبین کنکور)

کنکور سراسری – آزاد – آزمون های سنجش – قلم چی و گزینه دو

 

 بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 نسخه 3

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
 

 نسخه 2

 

 تاريخ : یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ | 22:58 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 12:36 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ | 16:54 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ | 7:10 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ | 22:27 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ | 19:14 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : چهارشنبه چهارم بهمن ۱۳۹۱ | 0:0 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 ریاضیات 3 - دی 91 دبیرستان نمونه حیدری

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ | 23:54 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 حسابان - دی 93 دبیرستان غیر انتفاعی امام هادی (ع) 

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 حسابان - دی 93 دبیرستان خامنه ای 

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 حسابان - دی 92 دبیرستان نمونه حیدری

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 حسابان - دی 92 دبیرستان غیرانتفاعی امام هادی (ع)

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 حسابان - دی 91 دبیرستان نمونه حیدری

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : پنجشنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 7:59 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 22:26 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 22:23 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ | 22:18 | نویسنده : نادر بلال زاده
برنامه امتحانات نهایی دی ماه 91


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
تاريخ : پنجشنبه نهم آذر ۱۳۹۱ | 21:25 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 23:23 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 23:20 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 23:15 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 23:8 | نویسنده : نادر بلال زاده