تاريخ : چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 | 16:13 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 20:21 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

           دایره مثلثاتی 

       اثری از علی رحیمی

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : جمعه بیست و هفتم دی 1392 | 21:7 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : جمعه بیست و هفتم دی 1392 | 20:29 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : جمعه بیست و هفتم دی 1392 | 20:23 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : دوشنبه بیست و سوم دی 1392 | 2:39 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 13:29 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 12:12 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 1:16 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

دی 92 -غیرانتفاعی امام هادی (ع)

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : یکشنبه بیست و دوم دی 1392 | 1:5 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه هفدهم دی 1392 | 20:55 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه هفدهم دی 1392 | 20:43 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه دهم دی 1392 | 13:57 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه دهم دی 1392 | 13:44 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : دوشنبه دوم دی 1392 | 13:24 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

       ویژگی های توان

       اثری از محمد عبادیان

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : یکشنبه یکم دی 1392 | 22:21 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

         اتحادها 

       اثری از محمد عبادیان

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
تاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 | 13:22 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپ آموزشی :

            گویا کردن مخرج رادیکال ها   

       اثری از علی رحیمی

      دانش آموز سال اول

      دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 | 13:7 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

             پاورپوینت آموزش اتحاد ها : 

     اثری از فردین آسیابی

   دانش آموز سال اول

دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comتاريخ : سه شنبه بیست و ششم آذر 1392 | 12:46 | نویسنده : نادر بلال زاده

بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

                کلیپی آموزشی     

        ویژگی های توان   

     اثری از علی رحیمی

   دانش آموز سال اول

دبیرستان نمونه شهید حیدری موسوی


بهار-بیست دات كام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392 | 12:50 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : سه شنبه دوازدهم آذر 1392 | 21:7 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 | 22:58 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور 1392 | 12:36 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : جمعه هفتم تیر 1392 | 16:54 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : جمعه هفتم تیر 1392 | 7:10 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 | 20:29 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : یکشنبه دوازدهم خرداد 1392 | 20:26 | نویسنده : نادر بلال زاده
تاريخ : دوشنبه ششم خرداد 1392 | 9:26 | نویسنده : نادر بلال زاده